Estrikwerk 12 – 8754 BX Makkum Nederland
0515-750229
stichtingtabir@outlook.com

Update Situatie Covid-19

 Net als in vele andere landen wordt ook Pakistan hard geraakt, door het corona-virus. Pakistan is een arm land, het corona-virus raakt verschillende groepen van de bevolking. Het bieden van noodhulp in de sloppenwijken van  “Pesjawar” in verband met Covid-19, loopt nu al een aantal weken, veel voedselpakketten zijn uitgedeeld en zullen in de toekomst nog uitgedeeld gaan worden. De nood is nog steeds groot veel dagloners zijn nog niet aan werk. “Stichting Tabir” heeft inmiddels veel voedselpakketten verstrekt aan de meest behoeftige mensen In de sloppenwijk, de focus van de hulp blijft liggen op de gezinnen die hier betrokken zijn, voor  deze hulp blijft uw steun ook in de komende periode hard nodig. Met uw hulp kan in de sloppenwijken de hulp geboden worden die in een  uitzichtloze  situatie zo hard nodig is en die vaak ook hoop geeft voor de toekomst.