Estrikwerk 12 8754BX Makkum, NL
6 84175724
stichtingtabir@outlook.com

Home

Een droom die alleen in je gedachten zich afspeelt, is slechts een droom; een droom die je samen beleeft, wordt realiteit.

Wie zijn we?

Stichting Tabir is een Nederlandse geregistreerde organisatie, werkend vanuit het christelijke principe, voor de mens in nood, ongeacht hun cultuur, afkomst of religieuze achtergrond. De mens in nood staat centraal bij Stichting Tabir. De stichting schept de mogelijkheid om de mens een betere toekomst te bieden..

Wat willen wij bereiken.

Wereldwijd zijn er veel mensen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden moeten leven. De basisbehoeften zoals wij die kennen, bestaan in hun wereldje niet. Zij zijn volledig afhankelijk van lokale en internationale hulpverlenende instellingen/organisaties. Stichting Tabir is er één van.

Wat is ons doel..?

“Om dit doel te bereiken zal de stichting fondsen verwerven via donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten. Ook is de stichting bereid presentaties te verzorgen op scholen, in kerken en voor andere geïnteresseerde organisaties. Het behalen van winst behoort niet tot het doel van de stichting.

MISSIES

Reisverslagen

Op woensdag 22 mei begon onze reis naar Pakistan. Na een lange vliegreis vanaf Schiphol zijn we geland op Bacha Khan International Airport in de plaats Peshawar. Bij aankomst was het erg warm, zo’n + 39 tot 45 graden Celsius…

‘’Mijn school, Mijn toekomst”

Op vrijdag 14 juni 2019 zijn we teruggekeerd vanuit Pakistan met het gevoel dat we iets hebben kunnen bijdrage in wat deze mensen vertrouwen geeft voor de toekomst. Dat we in hun ogen blijdschap mogen zien, hun dromen waar kunnen maken, en dat met uw donatie of sponsoren.

Update: Situatie Covid-19 (Juli – Augustus 2020)

Op vrijdag 14 juni 2019 zijn we teruggekeerd vanuit Pakistan met het gevoel dat we iets hebben kunnen bijdrage in wat deze mensen vertrouwen geeft voor de toekomst. Dat we in hun ogen blijdschap mogen zien, hun dromen waar kunnen maken, en dat met uw donatie of sponsoren.

Vanaf 2 November 2018 is Stichting Tabir aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI). Volledige naam in ANBI- register Stichting Tabir

KvK: 73018090

IBAN: NL48RABO 0335 9039 83 RSIN: 859322403

De werkzaamheden die voor Stichting Tabir gedaan worden zijn altijd op vrijwillige basis, zonder vergoeding. Alleen gemaakte onkosten voor het werk van Tabir kunnen gedeclareerd worden.

Contactgegevens

[contact-form-7 id="22" title="Contactformulier 1"

Wat is stichting Tabir?

TABIR is de interpretatie van de dromen die wij willen realiseren. Er zijn duizenden kinderen en weduwen in Pakistan die een droom hebben, maar helaas zijn deze dromen verscheurd door verschillende omstandigheden. Onze organisatie wil ervoor zorgen dat deze dromen kunnen worden gerealiseerd. Stichting TABIR heeft ten doel om de mens in nood, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging etc., financieel of op andere wijze in de ruimste zins des woord, te ondersteunen. Samen verwachten wij hun dromen waar te kunnen maken. Een droom die alleen in je gedachten zich afspeelt, is slechts een droom; een droom die je samen beleeft, wordt realiteit.