Estrikwerk 12 8754BX Makkum, NL
6 84175724
stichtingtabir@outlook.com

Contactgegevens

KvK: 73018090
IBAN: NL48RABO 0335 9039 83
RSIN: 859322403

De stichting bestaat uit drie bestuursleden
– Voorzitter: Venus Andrews
– Secretaris: Sammy Andrews
– Penningmeester: Pyt Hans Bouwhuis

Naam: Stichting Tabir
Adres: Estrikwerk 12 – 8754 BX Makkum
Email adres: stichtingtabir@outlook.com
Telefoon: 0515-750229; mobiel: 06-84175724