Estrikwerk 12 – 8754 BX Makkum Nederland
0515-750229
stichtingtabir@outlook.com

ANBI

ANBI

Vanaf 2 November 2018 is Stichting Tabir aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).
Volledige naam in ANBI- register Stichting Tabir

KvK: 73018090
IBAN: NL48RABO 0335 9039 83
RSIN: 859322403

De werkzaamheden die voor Stichting Tabir gedaan worden zijn altijd op vrijwillige basis, zonder vergoeding. Alleen gemaakte onkosten voor het werk van Tabir kunnen gedeclareerd worden.