Estrikwerk 12 – 8754 BX Makkum Nederland
0515-750229
stichtingtabir@outlook.com

NIEUWS

Presentatie: Blauwhuis 14 April 2022

Klik op deze link voor de hele presentatie: Stichting Tabir Presentatie Blauwhuis 2022 – YouTube

Project: kleding voor kinderen tijdens kerst 2020

Deze jonge bedankt Stichting Tabir.
Dit meisje is doofstom: Ze bedankt Stichting Tabir voor de kleding

Update: Situatie Covid-19 ( Juli – Augustus 2020)

Net als in vele andere landen wordt ook Pakistan hard geraakt, door het corona-virus. Pakistan is een arm land, het corona-virus raakt verschillende groepen van de bevolking. Het bieden van noodhulp in de sloppenwijken van “Pesjawar” in verband met Covid-19, loopt nu al een aantal weken, veel voedselpakketten zijn uitgedeeld en zullen in de toekomst nog uitgedeeld gaan worden. De nood is nog steeds groot veel dagloners zijn nog niet aan werk. “Stichting Tabir” heeft inmiddels veel voedselpakketten verstrekt aan de meest behoeftige mensen in de sloppenwijk. De focus van de hulp blijft liggen op de gezinnen die hier betrokken zijn, voor deze hulp blijft uw steun ook in de komende periode hard nodig. Met uw hulp kan in de sloppenwijken de hulp geboden worden die in een uitzichtloze situatie zo hard nodig is en die vaak ook hoop geeft voor de toekomst.

Alvast hartelijk dank voor uw financiële bijdrage.


Project: Weduwe in nood tijdens kerst 2019

De afgelopen maand December hebben wij geld opgehaald voor ons project “Weduwe in nood tijdens kerst”. Door uw steun, hulp en bijdrage hebben wij voedsel pakketten kunnen verstrekken voor ca. 35 weduwe vrouwen en kinderen. Wij namens stichting Tabir, en de vrouwen en kinderen in Pakistan willen wij u bedanken. Zonder uw hulp hadden deze vrouwen en kinderen geen waardig kerstfeest kunnen vieren.

Presentatie: Sint Martinuskerk Sneek 17 November 2019

Op 17 November 2019 hebben wij ons project: Weduwe in nood tijdens kerst” voorgedragen aan de Sint-Martinuskerk te Sneek.

Presentatie: Frittemahof Sneek 14 November 2019

Op 14 November 2019 hebben wij als Stichting Tabir mogen presenteren in het Frittemahof te Sneek. Hierbij hebben wij geld opgehaald voor ons project: Weduwe in nood tijdens kerst”

Ons eerste artikel in de Makkumer Belboei 10 juli 2019

Stichting Tabir wil dromen waarmaken door Sjoukje Steinhovden. Al heel lang is Venus Andrews aan het vechten om kansarmen te helpen. In november 2018 heeft ze hiertoe een stichting opgericht: de stichting Tabir. Het woord “tabir“ komt uit het Urdu en staat voor de interpretatie van dromen. Dromen die Venus met de stichting wil realiseren. “Iedereen droomt”, zegt ze, “maar je kunt ook met open ogen dromen”. Er zijn zoveel mensen die een droom hebben, maar soms wordt die droom teniet gedaan door omstandigheden. Met haar stichting wil Venus mensen die hun droom hebben zien vervliegen helpen die alsnog waar te maken. In eerste instantie richt ze zich voornamelijk op Pakistan. Ze wil bijvoorbeeld Pakistaanse kinderen de mogelijkheid geven om te studeren en er loopt al een project voor schoolgaande kinderen. Het streven is om hen studiemateriaal te geven, maar ook een (gezonde) maaltijd op school. De kinderen willen graag studeren, volgens Venus. Ze is zelf afkomstig uit Pakistan en hoewel ze inmiddels al twintig jaar in Friesland woont, kent ze er nog steeds veel mensen. Het streven van de stichting is dan ook lokale leerkrachten te vinden die gratis les willen geven. Maar uiteraard is niet àlles gratis en daarom wil Venus meer bekendheid geven aan haar stichting: ze heeft sponsors nodig die haar kunnen helpen met het financieren van projecten. Behalve het schoolproject voor kinderen lopen er ook projecten om mensen van water te voorzien en om ouderen te helpen toegang te krijgen tot gezondheidszorg en medicijnen. Ook zijn er plannen om naaimachines te kopen en vrouwen en meisjes naailes te geven, zodat zij straks zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. “Alleen kan ik niets doen”, aldus Venus, “maar samen kunnen we helpen”.

Om bekender te worden gaat het bestuur van de stichting binnenkort flyers verspreiden en zoeken ze nu de lokale pers op. Nu alle bureaucratische zaken, zoals inschrijving in de KvK en registratie bij ANBI, geregeld zijn is de tijd hier rijp voor. Op de website www.tabir.nl is meer informatie te vinden over de stichting en wat zij doet. Ook het IBAN nummer van de stichting staat daar, maar op verzoek van Venus vermelden we het hier ook: NL48 RABO 0335 9039 83. Als het aan haar ligt is “Tabir” binnenkort niet langer slechts een buitenlands woord, maar een naam die iedereen kent.